صفحه اصلي > دسترسي به بانكها 
دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨
اخبار
دسترسي به بانكها
 

دسترسی به پایگاههای زیر برای دانشگاه برقرار می باشد

·      دسترسی به مجموعه های

wiley,springer,ISI,Ovid  ,Proquest,  Elsevier, uptodate,  clinical key,scopus,Cochran

 برقرار می باشد .

 

     

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences